Jakie instrumenty oszczędnościowe i inwestycyjne warto połączyć?

Relacja między oszczędzaniem, a inwestowaniem jest bardzo płynna. Oszczędzanie na lokatach bankowych ochrania kapitał jedynie przed inflacją i generuje niewielkie zyski. Dopiero połączenie oszczędzania i inwestowania umożliwia budowanie faktycznej niezależności ekonomicznej gospodarstwa domowego. W jaki sposób łączyć instrumenty oszczędnościowe i inwestycyjne, aby ograniczyć ryzyko, a jednocześnie krok po kroku budować zysk?

Ciekawe połączenia inwestycyjne

Najbezpieczniejsze instrumenty oszczędnościowo – inwestycyjne to lokaty bankowe, w tym lokaty w walutach obcych (zyskujesz na oprocentowaniu oraz na różnicach kursowych), obligacje korporacyjne emitowane przez miasta, różnorodne instytucje, spółki akcyjne pod różnorodne inwestycje, a także akcje spółek dywidendowych. Dzięki dywidendzie masz praktycznie rok do roku stabilny zysk, często znacznie wyższy od lokaty bankowej, a jednocześnie masz szansę na poprawę wartości firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dobrym portfelu inwestycyjnym lokaty bankowe to podstawa i długoterminowa ochrona kapitału przed inflacją. Możesz łączyć lokaty bankowe z akcjami w dłuższym terminie. Lokata daje stabilny zysk w cyklach miesięcznych, półrocznych, rocznych w zależności od ustaleń. Oczywiście zakup akcji wymaga dokładnej analizy wartości spółek. Jeżeli chcesz poważnie oszczędzać, a następnie inwestować zrozum podstawy analizy fundamentalnej i technicznej. Nie zaleca się raczej przekazywania pieniędzy w zarządzanie, ponieważ ponosisz przy tym dodatkowe koszty prowizji, a zysk jest niepewny.

Ograniczenie ryzyka to podstawa

Rozdzielaj kapitał na wiele inwestycji według zasady dywersyfikacji. Jeżeli bardziej cenisz sobie bezpieczeństwo finansowe, wtedy skieruj większość pieniędzy na lokaty bankowe, a tylko część na instrumenty rynku kapitałowego. Wiele ze wskazanych narzędzi przetestujesz bezpłatnie na tzw. kontach demonstracyjnych w domach maklerskich. Zasada dywersyfikacji sprawdza się zawsze, ogranicza ryzyko straty całości kapitału. Nie angażuj się na początku w kontrakty terminowe, gdzie występuje dźwignia finansowa. Narzędzie dźwigni finansowej w wielu przypadkach zeruje konta inwestorów, a nawet całe majątki rodzinne.