Jak się dobrze zadłużyć?

Dobre zadłużenie potrafi mocno udoskonalić budżet domowy, ale również firmowy. Większość kredytów służy do rozwiązywania problemów doraźnych, ale zdarzają się również poważne pożyczki inwestycyjne z preferencyjnym oprocentowaniem. Jak się zatem dobrze zadłużyć i czy istnieje jakakolwiek uniwersalna zasada pozwalająca na efektywniejsze podpisywanie umów kredytowych? W artykule zyskasz szerszy obraz funkcjonowania rynku kredytów, szczególnie gotówkowych w kraju.

Czym wyróżnia się dobre zadłużenie na krajowym rynku?

Dobre zadłużenie powinno spełniać kilka zasadniczych cech. To przede wszystkim możliwie najniższe oprocentowanie, potencjał szybkiej restrukturyzacji (oddłużania), ochrona interesów kredytobiorcy, jasne zasady podpisania umowy (czytelne regulaminy). Do tego dochodzi profesjonalna obsługa klienta, czy szansa dopasowania kredytu gotówkowego idealnie do zdolności kredytowej, czy elastyczna zmiana warunków umowy już podczas spłaty zobowiązania. A zatem dobre zadłużenie polega w dużym stopniu na porównywaniu wskazanych cech. W jaki sposób zrobić to najlepiej? Przede wszystkim kredytobiorca ma do dyspozycji nie tylko banki detaliczne, ale również instytucje pozabankowe, coraz częściej powiązane z inwestorami rozpatrującymi bardziej ryzykowne wnioski. Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na bazie własnego kapitału, a zatem zależy im na maksymalizacji zysku, ale jednocześnie na dokładnej analizie potencjalnego klienta. Zarówno banki detaliczne, jak też parabanki monitorują zdolność kredytową kredytobiorcy. Od tej zasady nie można uciec w świetle obowiązujących przepisów. Jeżeli chodzi o wygodę spłaty powiązanie kredytu gotówkowego z rachunkiem osobistym w jednej instytucji jest bardzo skuteczne, ale niekoniecznie najbardziej opłacalne. Firmy pożyczkowe ze względu na specjalizację obsługują najwięcej pożyczek krótkoterminowych. Dobre zadłużenie wynika w największym stopniu z aktualnej zdolności kredytowej. Przy stabilnych, stosunkowo dużych dochodach kredytobiorca uzyskuje najwyższe limity przy sensownym oprocentowaniu. Kredytobiorca ryzykowny bierze niestety odpowiedzialność za zabezpieczenie umowy, najczęściej majątkiem w postaci nieruchomości. Zabezpieczenie majątkowe to naturalnie okazja do zmniejszenia kosztów zobowiązania, ale przy krótkoterminowym zadłużeniu to dość spore ryzyko.

Oddłużanie i budowanie pozytywnej historii kredytowej

W bankach detalicznych otrzymasz na pewno więcej praktyk oddłużeniowych na czele z wakacjami kredytowymi. W firmach pożyczkowych można obecnie przedłużyć płatnie termin spłaty chwilówki. Ochrona kredytobiorcy jest w ostatnich latach trendem przy zmianie przepisów dotyczących kształtowania rynku kredytowego. Kredytobiorcy zamierzający pozyskać długoterminowe zadłużenie powinni stopniowo kształtować pozytywną historię spłaty zobowiązań. Wystarczy w tym celu zaciągać od czasu do czasu drobne pożyczki gotówkowe, koniecznie z opcją terminowej spłaty. W ten sposób kredytobiorca uzyskuje maksymalną wiarygodność w oczach pożyczkodawcy.

A co z polityką monetarną?

Dobre zadłużenie wynika zatem z odpowiedniego porównania narzędzi kredytowych, a także z kształtowania pozytywnej zdolności kredytowej i historii spłaty dotychczasowych zobowiązań. Oczywiście na rynku kredytowym działają również stopy procentowe, czyli polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego. W niektórych momentach cyklu koniunkturalnego lepiej po prostu w zadłużenie nie wchodzić ze względu na nadmierne koszty. Przyda się poza tym rozpatrzenie standardów restrukturyzacji zadłużenia, aby idealnie zabezpieczyć interesy gospodarstwa domowego.