Jak pracować nad zdolnością kredytową?

Budowanie pozytywnej zdolności kredytowej to jeden z najważniejszych czynników na krajowym rynku kredytowym z perspektywy przeciętnego kredytobiorcy. Dlaczego? Po zmianie przepisów związanych z ograniczeniem kosztów pozaodsetkowych firmy pożyczkowe odchodzą od obsługi bardzo ryzykownych klientów, bo to przestaje się opłacać. Tylko potwierdzona zdolność kredytowa uprawniania do pozyskania dodatkowych pieniędzy na stosunkowo niewielki procent przez stale niskie stopy procentowe obowiązujące w gospodarce. Jak jednak skutecznie pracować nad zdolnością kredytową?

W zdolności kredytowej liczy się stabilność dochodów miesięcznych i zabezpieczenie sytuacji majątkowej dłużnika. Stabilność dochodów gwarantuje prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony (najlepsze rozwiązanie dla firm pożyczkowych), w oparciu o umowę o dzieło i zlecenie. Umowa o dzieło też uprawnia do kredytu gotówkowego, ale musisz wykazać, że otrzymujesz wynagrodzenie terminowo. Artyści w wielu przypadkach mogą skorzystać z dedykowanych ofert. Wiele firm pożyczkowych obsługuje bowiem konkretne grupy docelowe, chociażby artystów, prawników, emerytów, studentów, lekarzy. Dopasowanie kredytu gotówkowego do oczekiwań konkretnej grupy klientów zwiększa szanse na długoterminową, korzystną współpracę. Kolejna sprawa to sytuacja rodzinna i wiek kredytobiorcy. Ludzie aktywni zawodowo mają większe szanse na spore kwoty kredytów gotówkowych. Małżeństwo dla firmy pożyczkowej jest najlepsze, bo automatycznie dochodzi do dywersyfikacji ryzyka, czyli rozłożenia ewentualnych problemów finansowych na dwie, a nie jedną osobę. Firmy pożyczkowe stosują określone algorytmy do oceny zdolności kredytowej, ale jeżeli posiadasz majątek do zabezpieczenia umowy, wtedy presja na analizę zdolności kredytowej znacząco się zmniejsza.

Budowanie pozytywnej zdolności kredytowej, terminowe spłaty zobowiązań, racjonalne korzystacie z kredytu gotówkowego to szansa na pozyskanie z czasem jeszcze większych pożyczek, chociażby hipotecznych. Jeżeli poruszasz się po rynku kredytowym od czasu do czasu dokładnie monitoruj własne możliwości budżetowe. Czy wyróżniasz się pozytywną zdolnością kredytową?