Dlaczego kredyt i pożyczka to nie jest to samo?

Dość często kredyt i pożyczka mogą zostać używane zamiennie. Biorąc pod uwagę formalny punkt widzenia mogą się w stopniu znacznym różnić. Jaka jest najważniejsza istota pożyczki oraz kredytu? Chodzi tutaj głównie o zaciągnięcie długu. Z tego względu wynika bardzo często stosowanie zamiennie tych pojęć. Warto jednak mieć świadomość o istnieniu kilku istotnych różnic.

Jeśli chodzi o termin kredytu to warto powiedzieć o tym iż ono jest w stopniu szczególnym zarezerwowane dla banków. Zgodnie z prawem bankowym w art. 5 przedstawia się, że udzielenie kredytu należy określać jako czynność bankowa. Z tego powodu warto powiedzieć o różnego rodzaju szeregu konsekwencji. W tym przypadku będzie to dotyczyć spraw prawnych oraz ekonomicznych. Biorąc pod uwagę art. 69 prawa bankowego umowa kredytu winna zostać zawarta na piśmie. Jeśli chodzi o umowy kredytu warto powiedzieć o tym iż istotna będzie kwota kredytu, termin spłaty, zasady oraz wysokość oprocentowania wraz z jego zmianami. W tym przypadku konieczne jest precyzyjne określenie celu kredytu. Czy pożyczka jest jedynie prostym pojęciem? Oczywiście, że NIE! W tym przypadku warto powiedzieć o tym iż pożyczkodawca może być instytucją jak i osoba fizyczna z wyjątkiem iż pieniądze nie będzie własnością podmiotów trzecich. Najbardziej podstawowe zasady odnośnie pożyczek będzie regulować Kodeks Cywilny. Jeśli chodzi o otrzymanie pożyczki to tak właściwie tutaj warto powiedzieć o dość prostych zasadach. Istotna różnica dotyczy tego, że pożyczone pieniądze następują wydaniu w prosty sposób. Jeśli chodzi o niskie kwoty pożyczki nie ma potrzeby podpisania umowy. Reguły jakie tutaj będą występować dotyczą oczywiście ustalenia pomiędzy pożyczkobiorcą oraz pożyczkodawcą. Biorąc pod uwagę większą kwotę najważniejsza rzecz dotyczy oczywiście spisania umowy. Dzięki niej w razie występujących sporów można mieć podstawę do jakiegokolwiek rozstrzygnięcia.

Prawdą jest, że termin kredytu jest tak w zasadzie zarezerwowany dla banków. Nie ma jednak tutaj reguły iż każde zobowiązanie zaciągnięte w banku jest nim. Częściej może dochodzić do sytuacji iż udzielane przez bank mogą przypominać styl pożyczki. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim z tego względu iż wszystkie produkty bankowe mogą dotyczyć charakterystycznych cech kredytu.