Czego nie może zabrać komornik w procesie windykacyjnym?

Spotkanie z komornikiem to dla nierzetelnych kredytobiorców najczęściej problematyczna sytuacja, w której nie ma mowy o żadnych negocjacjach warunków spłaty. Komornik sądowy działa zgodnie z odgórnym orzeczeniem (wyrokiem), a także na podstawie odrębnych przepisów dotyczących zawodu. Komornik to urzędnik i działa w imieniu zaspokojenia roszczeń pochodzących od wierzyciela. Komornik nie może jednak „wyzerować” dłużnika. Czego komornik zabrać nie może i jak wygląda forma kontaktu z takim urzędnikiem?

Zmiany prawne (2019) dotyczące działania komornika

Prawo w 2019 roku zmieniło się zdecydowanie na korzyść dłużników. Opinia o komornikach sądowych jest w społeczeństwie bardzo zła, praktycznie na granicy funkcjonowania grup przestępczych. Co ma się zmienić w funkcjonowaniu komorników? Do tej pory komornik, nawet po złożeniu skargi przez kredytobiorcę mógł dalej realizować czynności. Nowe prawo daje prezesom sądów rejonowych uprawnienia do anulowania czynności prowadzonych przez komornika nawet na trzydzieści dni, a w krytycznej sytuacji do odwołania urzędnika. Komornikom nakazano nagrywanie czynności realizowanych w terenie, a Ministerstwo Sprawiedliwości określiło kontrolę kancelarii raz na dwa lata, a w szczególnych przypadkach doraźnie (po wykryciu, przy podejrzeniu nieprawidłowości). To zaledwie część najważniejszych zmian prawnych.

Czego zatem komornik zabrać nie może w postępowaniu egzekucyjnym?

Komornik nie może zająć pensji do poziomu dochodów minimalnych notowanych w gospodarce narodowej. To bardzo ważna reguła umożliwiająca najczęściej utrzymanie normalnej, skromnej egzystencji. Wyjątek od reguły to egzekucja na alimenty. Tutaj może dojść do zajęcia pensji minimalnej, nawet do poziomu ponad 50%. Komornik nie zajmie również świadczeń socjalnych, chociażby 500+, alimentów, świadczeń pochodzących od pomocy społecznej (podobnych). Ze względu na specyfikę życia komornik nie zajmuje bielizny, ubrań, ani przedmiotów niezbędnych do przygotowania posiłków (lodówka, podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego). Komornik zostawia dłużnikowi narzędzia niezbędne do realizacji pracy zarobkowej, ale tylko w perspektywie tygodniowej. Samochód jest z tej pozycji wykluczony. W tym przypadku można negocjować z komornikiem, bo ten wydaje często indywidualne interpretacje, akurat w momencie przejmowania.

Na co uważać?

Zdarzają się przypadki, w których komornik przejmuje majątek, który nie należy do dłużnika, ale do innego podmiotu. Z tego powodu warto udostępniać rzeczy wyłącznie osobom o potwierdzonej wiarygodności ekonomicznej. Tyczy się to szczególnie różnych wypożyczalni. Największe problemy z komornikami posiadają tzw. alimenciarze, rzadziej kredytobiorcy posługujący się pożyczkami gotówkowymi. Z komornikiem musisz utrzymać kontakt, natomiast nie musisz tego robić w przypadku firm windykacyjnych, windykatorów. To zupełnie odrębna działalność, bez specjalistycznych uprawnień.