Klasyczny standard

Lokaty bankowe, posiadają pewne cechy wspólne i na dobrą sprawę, charakteryzują się tym samym celem. Celem tym, jest zdeponowanie środków finansowych w banku na określony czas, jaki ujęty został w umowie zawartej pomiędzy bankiem, a klientem. Jednocześnie, klient banku pragnie prócz odzyskania wkładu własnego, uzyskać dodatkowe pieniądze w postaci odsetek. W przypadku odsetek, niezwykle korzystna jest lokata bankowa nazywana formalnie lokatą standardową, gdzie oprocentowanie jest wysokie oraz stałe. Zwykle, kiedy klient banku sobie tego życzy, lokata standardowa, może przybrać także funkcję zmienną. Częściej, klienci banku wybierają jednak opcję oprocentowania stałego, ponieważ wariant taki przekłada się na pewny zysk. W celu zwiększenia szans na znaczny zysk, prócz wybrania pewnego wariantu oprocentowania, klienci banków, mogą w wielu przypadkach, podjąć także decyzję, w jakiej walucie chcieliby oni uzyskać swoje lokaty bankowe. Lokaty, mogą być oczywiście zakładane w liczbie większej niż jedna, w zależności od tego, jakie są możliwości finansowe klienta banku i jego potrzeby. W wielu bankach, istnieje możliwość założenia lokaty nie tylko w walucie, jaka w naszym kraju jest uznawana za standardową, czyli: polskim złotym, ale także i w innych walutach. Popularne waluty, w jakich podejmowane są zwyczajowo lokaty, to waluta euro, amerykański dolar, brytyjski funt oraz szwajcarski frank, przy czym w zależności od banku, okres trwania każdej z lokat może znacznie się różnić.

Znaczną zaletą, jaką odznaczają się lokaty bankowe standardowe, jest niewielka minimalna kwota, jaka powinna zostać wpłacona, aby można było utworzyć własną lokatę w banku. Zasada ta, obejmuje zarówno lokaty założone w walucie polskiego złotego, jak i w walutach obcych. Jedynie, często okres trwania lokaty w walucie obcej jest inny niż jego odpowiednik w walucie krajowej. Z reguły, waluty obce obejmują krótszy okres trwania lokaty, przykładowo na czas jednego miesiąca. Zaobserwować można lokaty bankowe standardowe w walucie obcej na okres miesięcy trzech, sześciu lub dwunastu, bądź ewentualnie, liczące sobie okres trwania nie w miesiącach, ale w dniach.

Niezależnie od wybranej waluty, w jakiej klient zdecyduje się podjąć lokatę, lokata, występuje w formie automatycznie odnawialnej oraz w formie alternatywnej, czyli tzw. nieodnawialnej. Forma lokaty, która podlega odnowieniu, polega na tym, że po okresie trwania umowy, ponownie zaczyna obowiązywać ona od początku. Czas, pozostaje taki sam, co uprzednio, ale w zależności od zapotrzebowania klienta i jego możliwości, zmianom ulec może wysokość odsetek i wysokość kapitału albo tylko i wyłącznie wielkość kapitału, jeżeli tylko klient takie właśnie wyrazi życzenie. Druga forma, czyli lokata bankowa nieodnawialna, obejmuje zakończenie trwania umowy lokaty z jednoczesnym wypłaceniem środków, jakie w czasie trwania lokaty pozostawały w banku.